Adrian Borcz

.Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń
mgr inż. Adrian Borcz – Asystent
A-4, III p. pok. 301
tel.: (012) 617-21-10
aborcz@agh.edu.pl
.

.
Działalność naukowo-badawcza
* zagospodarowanie złóż i terenów górniczych,
* technologie urabiania surowców mineralnych,
* zwałowanie i rekultywacja w kopalniach odkrywkowych
.
Najważniejsze publikacje:
*

*

*

.
Inne osiągnięcia:

.