Seminaria w KGO w dniu 7.09.2018

31/08/2018 | Autor: mack

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

zaprasza w dniu 7 września 2018 r. na seminarium:

*

mgr inż. Natalii Kowalskiej na temat:

„Koncepcja zrównoważonej turystyki na terenach poprzemysłowych

Początek referatu o godz. 10:00 w sali 228 paw. A4.

*

mgr inż. Adriana Borcza na temat:

„Analiza wpływu zawartości frakcji piaskowej na energochłonność eksploatacji złóż kruszyw żwirowo-piaskowych

Początek referatu o godz. 11:00 w sali 228 paw. A4

*

mgr inż. Tomasza Żołądka na temat:

„Modelowanie robót strzałowych przez określenie parametrów wejściowych w warunkach odkrywkowych kopalń surowców skalnych

Początek referatu o godz. 12:00 w sali 228 paw. A4

*

mgr inż. Michała Filipczyka na temat:

„Badania minerałów wtórnych takich jak analcym jako wskaźnik zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych Polski Południowej

Początek referatu o godz. 13:00 w sali 228 paw. A4.