Zaproszenie na seminarium dotyczące ewidencji materiałów wybuchowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE

22/01/2015 | Autor: dworzak

Informacje na temat programu seminarium, zgłoszeń i opłat
za uczestnictwo odnajdą Państwo w zaproszeniu w formacie PDF.

Karta zgłoszeniaplik PDF.