Karolina Kaznowska-Opala

.

Pracownia Geohydrauliki, Odwadniania i Gospodarki Wodnej

 

.

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala – Asystent

A-3, IV p. pok. 424a

tel.: (012) 617-39-08

kazn@agh.edu.pl

.


.

.

 

 • Działalność naukowo-badawcza:
 • *odwadnianie kopalń,
 • * wpływ górnictwa na środowisko,
 • * gospodarka wodna na terenach górniczych,
 • * hydraulika studzienna i przemysłowa,
 • .
 • .
 • Najważniejsze publikacje:
 • *Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells, K. Polak, K. Kaznowska, International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21st century : 19–21 September 2010, Huainan, China
 • * Kopalnia Dolomitu „Radkowice”, K. Różkowski, K. Kaznowska, Materiały do ćwiczeń terenowych pod red. W. Andruszkiewicza, Fabryka Inżynierów, maj 2011 r., Kraków
 • * The method of wells’ efficiency estimation, K. Polak, J. Klich, K. Kaznowska, International Mine Water Association Congress 2011
 • .
 • .
 • Inne osiągnięcia: