O Katedrze

.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego powstała 1 października 1964 roku na ówczesnym Wydziale Górniczym AGH.

.

.

 

W ramach Katedry funkcjonują następujące Pracownie:

 • * Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń
 • * Pracownia Geohydrauliki, Odwadniania, Gospodarki Wodnej, Rekultywacji i Rewitalizacji
 • * Pracownia Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko

oraz Laboratoria:

 • * Laboratorium Badania Gleb i Skał
 • * Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
 • * Komputerowe Laboratorium Modelowania i Prognozowania Procesów Inżynierskich
 • * Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
 • * Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska

.

W ramach Katedry funkcjonują także:

 • * Ośrodek Szkolenia Zawodowego
 • * Międzywydziałowa Polowa Stacja Badań Środowiskowych
 • .

.

Zdjęcie pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego (rok akademicki 2013/2014)

.

Zdjęcie pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego (rok akademicki 2008/2009)

Pracownicy

.

.

Patronaty Katedry Górnictwa Odkrywkowego

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie

.