Kierownictwo

..

ZKKierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
A-4, II p. pok. 225
tel: (12) 617-46-18
kasztel@agh.edu.pl.

 

.

.