Koło Naukowe Skalnik

KN SKALNIK

Logo-Skalnik

Strona KN „Skalnik”                                   Znajdź nas na facebook’u!

***

Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik” jest najstarszą organizacją studencką działającą przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii już od 1964 roku! Zrzesza aktywnych i głodnych wiedzy studentów – zainteresowanych tematyką górnictwa odkrywkowego.

 

Program prac Koła dotyczy głównie:

  • organizowania sesji i seminariów naukowych;
  • uczestnictwa w pracach badawczych;
  • organizowania wyjazdów technologicznych oraz zajęć terenowych;
  • współopracowywania i przygotowywania pomocy dydaktycznych;
  • poznawania oraz kultywowania tradycji i obyczajów górniczych;
  • popularyzacji górnictwa.

 

Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik” utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz organizacjami studenckimi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym „Filar” (górnictwo podziemne), Grupą Lafarge oraz Polską Grupą Energetyczną.

 

W zakresie działalności naukowej Koło bierze udział w sesjach, konferencjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym: w Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego, Polskim Kongresie Górniczym czy International Student Conference AGH. Studenci należący do Koła uczestniczą w pracach naukowych i projektach wykonywanych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH. Koło realizuje granty naukowe opracowując pomysły studentów na innowacyjne technologie w nowoczesnym górnictwie.

 

Stałym kierunkiem prac Koła jest organizacja zajęć terenowych w zakładach górniczych i innych zakładach przemysłowych związanych z górnictwem, co pozwala na uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej w murach Uczelni o wiedzę praktyczną.

 

Opiekunami KN „Skalnik” są: dr inż. Łukasz Machniak oraz mgr inż. Michał Patyk.

 

 Wyjazdy-Skalnik

Wyjazdy KN „Skalnik” w latach 2016-2017

Czlonkowie-Skalnik

Członkowie KN „Skalnik” w Muzeum Maszyn Górniczych Ferropolis