Krzysztof Polak

Pracownia Projektowania Górniczego, Odwadniania i Inżynierii Środowiska

.

dr inż. Krzysztof Polak – Adiunkt

Z-ca Kierownika Katedry ds. Kształcenia

.

A-3, IV p. pok. 425

tel.: (012) 617-44-94

kpolak@agh.edu.pl

.

.

Konsultacje (sem. zimowy 2014/2015): poniedziałek 10.00-11.00, środa 13.00-14.00

.

 • Działalność naukowo-badawcza:
 • .
 • * odwadnianie kopalń,
 • * wpływ górnictwa na środowisko,
 • * gospodarka wodna na terenach górniczych,
 • * hydraulika studzienna i przemysłowa,
 • * modelowanie numeryczne w hydrogeologii górniczej,
 • * zastosowania GIS w górnictwie i inżynierii środowiska
  .
 • .Najważniejsze publikacje:
 1. Klich J., POLAK K., Statistical-Balance Method of Predicting of Open-Pit Mine Flooding Process, Archives of Mining Sciences, vol. 51, 2006
 2. Chodak M., POLAK K., Rewitalizacja środowiska naturalnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, Przegląd Górniczy, Katowice 2010, str. 67-73
 3. Różkowski K., POLAK K., Cała M., Wybrane problemy związane z rekultywacją wyrobisk w kierunku wodnym, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Rok 34, Zeszyt 4, Wyd. AGH, Kraków 2010, str. 517-525.
 • Inne osiągnięcia:
 • .
 • * Nagroda Rektora Indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2009),
 • * Członek International Mine Water Association,
 • * Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie Międzynarodowymi  Przedsięwzięciami Górniczymi (2006-2008)
 • * Koordynator zadania projektu Fabryka Inżynierów (od 2009)