Krzysztof Polak

Pracownia Geohydrauliki, Odwadniania i Gospodarki Wodnej

.

dr inż. Krzysztof Polak – Adiunkt

 

.

A-3, IV p. pok. 425

tel.: (012) 617-44-94

kpolak@agh.edu.pl

.

.

.


.

 • Działalność naukowo-badawcza:
 • .
 • * Odwodnienie kopalń odkrywkowych
 • * Efektywność studziennych systemów odwadniających
 • * Otworowa eksploatacja surowców stałych
 • * Rekultywacja wodna
 • .
 • .Najważniejsze publikacje:
 1. Klich J., POLAK K., Statistical-Balance Method of Predicting of Open-Pit Mine Flooding Process, Archives of Mining Sciences, vol. 51, 2006
 2. POLAK K. (red.) – Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych — [Guidebook of hydraulics studies in geoengineering]; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-696-3
 3. POLAK K., Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
 • Inne osiągnięcia:
 • .
 • * Nagroda indywidualna II stopnia rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne, 2009
 • * Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, 2012
 • * Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • * członek International Mine Water Association
 • * członek Polskiego Komitetu Normalizacji, zespół nr 199 ds. Odwodnień i Nawodnień
 • * Kierownik Studiów podyplomowych Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych, studia realizowane przy współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w Bydgoszczy