kzgo

logo

.. .. ..

.

W dniach 9-10 września 2010 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się IX Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego. Zjazd ten stanowił element Polskiego Kongresu Górniczego 2010 w Gliwicach. Jego Głównym organizatorem była Katedra Górnictwa Odkrywkowego.

W obradach Zjazdu wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących zarówno środowiska naukowe, administracyjne i rządowe z departamentów ministerstw związanych z geologią, górnictwem, energetyką oraz ochroną środowiska. Obecne było także szerokiego grono przedstawicieli poszczególnych branż górnictwa odkrywkowego z przemysłu.

Obrady IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego toczyły się pod hasłem „Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku – szanse i wyzwania”.

Zgromadzonych gości przywitał Rektor prof. Antoni Tajduś oraz Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotr Czaja. Podziękowali oni za przybycie wszystkim uczestnikom i wspólnie zapewnili, że górnictwo odkrywkowe zawsze było, jest i będzie na Akademii jednym z głównych specjalności kształcenia. Następnie Zjazd otworzył Eugeniusz Grzeszczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w swoim przemówieniu powiedział, że władze rządowe zdają sobie sprawę, że górnictwo odkrywkowe jest podstawą rozwoju gospodarki i podstawą dobrobytu oraz nieodłącznym elementem funkcjonowania cywilizacji technicznej.

Następnie przedstawiono dwa referaty inauguracyjne, które dotyczyły dwóch głównych rodzajów surowców wydobywanych metodą odkrywkową tj. węgla brunatnego i surowców skalnych. Pierwszy z nich pt. Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce wygłosił prof. Zbigniew Kasztelewicz, a następnie prof. Wiesław Kozioł pt. Górnictwo skalne w Polsce, stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju.

Integralną częścią Zjazdu była wystawa maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego na parkingu AGH. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć koparkę hydrauliczną, ładowarki, spycharkę, wiertnicę, kruszarkę i przesiewacz, które zaprezentowały firmy m.in.: Amago sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction sp. z o.o., Polremaco sp. z o.o., Maxam Polska sp. z o.o.  czy Liebherr Polska sp. z o.o.

W celu przedstawienia opinii publicznej aktualnych problemów prowadzenia eksploatacji odkrywkowej w Polsce zorganizowano także konferencję prasową. Na pytania dziennikarzy odpowiadali przedstawiciele władz rządowych, środowiska naukowego oraz stowarzyszeń branżowych. Głównym tematem konferencji była problematyka zabezpieczenia złóż przed zabudową infrastrukturalną, tak aby mogły z nich korzystać także przyszłe pokolenia. Obecnie z dnia na dzień tracimy kolejne złoża, które poprzez niekontrolowaną zabudowę ich powierzchni nie będą mogły być wykorzystane w przyszłości. Konieczne jest natychmiastowa zmiana regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego nad terenami złożowymi. Obecne przepisy nie działają w tym temacie – mówił prof. Zbigniew Kasztelewicz. Jeżeli nie zabezpieczymy teraz naszych najcenniejszych złóż przyszłe pokolenia nam tego nie wybaczą. Konieczne jest także rzetelne przedstawianie informacji o wpływie górnictwa na środowisko przyrodnicze. W środkach masowego przekazu pokazuje się tylko negatywne skutki tego wpływu. A należy także pamiętać o jego pozytywnych stronach – podsumował prof. Piotr Czaja.

W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono 32 referaty zblokowane w V częściach referatowych. Dotyczyły one głównie zagrożeń i bezpieczeństwa eksploatacji górniczej, problemów eksploatacji węgla brunatnego i surowców skalnych oraz nowych technologii w górnictwie odkrywkowym. Nie zabrakło także zagadnień związanych z rekultywacją i ochroną środowiska, która jest bardzo ważnym elementem w prowadzeniu zrównoważonego rozwoju górnictwa odkrywkowego.

W ramach Zjazdu odbyło się także otwarte posiedzenie Sekcji Górnictwa Odkrywkowego KG PAN i Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG nt.”Problemów racjonalnej gospodarki złożami„.

Uczestnicy Zjazdu na podstawie wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji przyjęli uchwałę, którą Komitet Organizacyjny rozesłał do najwyższych władz ustawodawczych i wykonawczych w kraju

Zjazd uświetnił występ zespołu „Czerwone Gitary”, który obchodził 45-lecie swojego istnienia oraz widowisko Carskiej Rewii Tanecznej podczas bankietu wieczornego zorganizowanego w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Kolejny, X Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego odbędzie się w 2015 roku.

.

Uchwała IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego  …

.

.

Zdjęcia z IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego zostały zamieszczone w dziale Galeria.

.

.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy

do udziału

w IX Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego

stanowiącym element Polskiego Kongresu Górniczego 2010

pod honorowym patronatem

Wicepremiera Rządu RP i Ministra Gospodarki

Waldemara Pawlaka,

który odbędzie się w dniach 9-10 września 2010 roku w Krakowie

pod hasłem

„Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku – szanse i wyzwania”


Zjazd będzie stanowił element Polskiego Kongresu Górniczego 2010 w Gliwicach ale jako osobna flagowa impreza tego Kongresu. Gościć Państwa będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica – Uczelnia z 90-letnią tradycją.

KOMITET HONOROWY

.

Waldemar Pawlak

Wicepremier,
Minister Gospodarki

Joanna Strzelec-Łobodzińska

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
.

Henryk Jacek Jezierski

Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju
.
.

Eugeniusz Grzeszczak

Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Marek Nawara

Marszałek Województwa Małopolskiego
.

Stanisław Kracik

Wojewoda Małopolski
.
.

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
.
.

Piotr Litwa

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
.

Antoni Tajduś

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
.
.
.

Eugeniusz Mokrzycki

Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
.

Jerzy Nawrocki

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
.
.

Stanisław Żuk

Prezes Zarządu  Porozumienia Pracodawców Producentów Węgla Brunatnego
.

Jacek Kaczorowski

Prezes Zarządu PGE KWB „Bełchatów” S.A.
.
.
.
.

Aleksander Kabziński

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw
.
.
.

Janusz Olszowski

Prezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
.
.
.

TEMATYKA KONFERENCJI

  • – obecna sytuacja gospodarcza Polski i jej wpływy na krajowe górnictwo odkrywkowe,
  • – zabezpieczenie złóż kopalin dla przyszłej eksploatacji odkrywkowej,
  • – możliwości zaspokojenia popytu na maszyny i urządzenia dla rozwoju górnictwa odkrywkowego,
  • – perspektywy rozwoju poszczególnych branż górnictwa odkrywkowego,
  • – baza zasobowa kopalin dla górnictwa odkrywkowego,
  • – nowe techniki i technologie w górnictwie odkrywkowym,
  • – utrudnienia i bariery rozwoju górnictwa odkrywkowego i propozycje zmian obecnych uwarunkowań formalno-prawnych i środowiskowych,
  • – rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych.

.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REKLAMY

Wszystkie informacje dotyczące zgłaszania uczestnictwa

oraz oferty reklamowej

zamieszczone są tutaj …

RAMOWY PLAN IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego

.

.

SEKRETARIAT ZJAZDU

.

Rejestracja i zgłaszanie Uczestników:

mgr inż. Maciej Zajączkowski, e-mail: maciejz@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90, 603 915 445

.

Udział w wystawach i pokazach maszyn górniczych oraz reklama i sponsoring:

dr inż. Krzysztof Polak, e-mail: kpolak@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 94, 693 883 226

.

Zgłaszanie artykułów i obsługa wydawnictw:

mgr inż. Łukasz Machniak , e-mail: machniak@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 29 38, 502 589 963.

.

.Koordynacja organizacyjna IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego:

dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw. AGH, e-mail: kasztel@agh.edu.pl tel. 12/ 617 46 18, 601 752 498.

.

SPONSORZY

Diamentowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

PATRONAT MEDIALNY

.

.