Maciej Zajączkowski

Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń
dr inż. Maciej Zajączkowski – Adiunkt

Kierownik Komputerowego Laboratorium Modelowania i Prognozowania Procesów Inżynierskich

.

A-3, IV p. pok. 401B

tel.: 12 617-44-90

maciejz@agh.edu.pl

Strona www pracownika: http://home.agh.edu.pl/~maciejz/


Działalność naukowo-badawcza
* technologie urabiania, transportu i zwałowania w górnictwie odkrywkowym,
* problemy eksploatacji złóż węgla brunatnego,
* projektowanie kopalń odkrywkowych,
* wybór lokalizacji zwałowisk i składowisk odpadów,
* finansowe i ekonomiczne aspekty inwestycji górniczych,
* fundusze unijne w przemyśle wydobywczym.
Najważniejsze publikacje:
* Kasztelewicz Z., Polak K., Zajączkowski M.: Możliwości wdrażania czystych technologii węglowych w branży węgla brunatnego w Polsce. Górnictwo i Geoinżynieria R. 33 z. 2 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 s. 233–240
* Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., Jagodziński Z.: Technology of exposing lignite deposit with application of the temporary dump on the pre-field of exploitation front based on example of open pit “Drzewce” in Konin Lignite Mine. Archives of Mining Sciences vol. 53 no. 2, Kraków 2008 s. 257–270
* Zajączkowski M.: Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie , Kraków 2006 s. 403–412
Inne osiągnięcia:
* ukończone studia uzupełniające magisterskie: „Zarządzanie i Marketing” na AGH w Krakowie

* ukończone studia podyplomowe: „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa” w KSW w Krakowie

* staż przemysłowy w KWB Adamów, KWB Bełchatów i KWB Konin

* członek KT227 ds. Górnictwa Odkrywkowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

* członek Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011-2014, 2016-2019

* członek Rady Fundatorów Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii