Materiały dydaktyczne

Tajduś A., Kaczorowski J., Kasztelewicz Z., Czaja P., Cała M., Bryja Z., Żuk S.:
Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki.
Możliwości rozwoju i działalności
górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku.
Art-tekst, Kraków 2014
CCF20090917_00002 Glapa W., Korzeniowski J:
Mały leksykon górnictwa odkrywkowego.
Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2005
Dowigałło J., Kleczkowski A., Macioszczyk T., Różkowski A.:
Słownik hydrogeologiczny.
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002Prezentacja dotycząca Projektu układu technologicznego kopalni surowców skalnych


Prezentacja dotycząca Oceny wpływu drgań na obiekty


Prezentacja dotycząca Technologii wydobycia złóż surowców węglanowych dla przemysłu cementowego na przykładzie Grupy Holcim


Prezentacje Gemcom Surpac:

Open Pit Design for Mining Engineers

Effective Road Design for Mining Engineers

.

Strona internetowa: Projektowanie kopalń odkrywkowych z wykorzystaniem programu Gemcom Surpac – Notatki w Internecie
Instrukcje do ćwiczeń wykonywanych w Laboratorium Badania Gleb i Skał


Regulamin Laboratorium Komputerowego w sali 401a