Materiały dydaktyczne

Tajduś A., Kaczorowski J., Kasztelewicz Z., Czaja P., Cała M., Bryja Z., Żuk S.:
Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki.
Możliwości rozwoju i działalności
górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku.
Art-tekst, Kraków 2014
CCF20090917_00002 Glapa W., Korzeniowski J:
Mały leksykon górnictwa odkrywkowego.
Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2005
Dowigałło J., Kleczkowski A., Macioszczyk T., Różkowski A.:
Słownik hydrogeologiczny.
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002Prezentacja dotycząca Projektu układu technologicznego kopalni surowców skalnych

 


Prezentacja dotycząca Projektowanie i wykonanie kompleksowych robót wiertniczo-strzałowych długimi otworami w górnictwie odkrywkowym surowców skalnych


Prezentacja dotycząca Oceny wpływu drgań na obiekty


Prezentacja dotycząca Technologii wydobycia złóż surowców węglanowych dla przemysłu cementowego na przykładzie Grupy Holcim


Prezentacje Gemcom Surpac:

Open Pit Design for Mining Engineers

Effective Road Design for Mining Engineers

.

Strona internetowa: Projektowanie kopalń odkrywkowych z wykorzystaniem programu Gemcom Surpac – Notatki w Internecie


 Instrukcje do ćwiczeń wykonywanych w Laboratorium Badania Gleb i Skał

 


Regulamin Laboratorium Komputerowego w sali 401a