Mateusz Sikora

Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń

.

mgr inż. Mateusz Sikora – Asystent

A-3 IV p. pok. 401B

tel. (012) 617-44-90

sikoram@agh.edu.pl

.

 

 

.

Działalność naukowo-badawcza:

 • projektowanie kopalń odkrywkowych,
 • technologia eksploatacji węgla brunatnego,
 • technologia eksploatacji surowców skalnych,
 • zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do projektowania kopalń oraz prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Najważniejsze publikacje:

 • Zajączkowski M., Sikora M., Kasztelewicz Z., Możliwość zastosowania systemu IPCC do eksploatacji utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego — Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia: IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r.
 • Zajączkowski M., Sikora M., Kasztelewicz Z., Będkowski T.: Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych —Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84.
 • Cała M. i in. Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s. — Bibliogr. s. 229–244.
 • Polak i in. Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych. Skrypty uczelniane AGH im. St. Staszica w Krakowie. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014

Inne osiągnięcia:

 • Staż technologiczny w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.;
 • Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne 2015;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego  Szkoły Górnictwa Odkrywkowego;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Studiów Podyplomowych Górnictwo Odkrywkowe.