Prace dyplomowe

*

Szczegółowe informacje na temat zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych i pisania prac dyplomowych zamieszczono na stronie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Sprawdź tutaj…

*

Aktualne tematy prac dyplomowych (projektów inżynierskich i prac magisterskich) dostępne są w Systemie Zapisów Studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Sprawdź tutaj…

*

.