Projekty badawcze i europejskie

.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu: „Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych„. Projekt finansowany jest przez NCBiR i realizowany przez Poltegor-Instytut we Wrocławiu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Protego z Wrocławia.

Głównym celem projektu jest opracowanie systemu sterowania i zarządzania wydobyciem surowców skalnych w wybranych kopalniach wraz z optymalizacją technologiczną procesu wydobywczego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj http://poltegor.igo.wroc.pl/

Okres realizacji: 2011 – 2014

.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu Min-Novation. Projekt jest finansowany ze środków Programu Morza Bałtyckiego, a Akademia-Górniczo-Hutnicza jest jego koordynatorem. Konsorcjum tworzy 11 partnerów z Polski, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii i Niemiec. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2014, a jego budżet wynosi 3,5 mln euro.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj … http://www.min-novation.eu/index_en.html.

Okres realizacji: 2011 – 2014

.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Projekt w całości realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska, Katowicki Holding Węglowy S.A., KGHM Polska S.A., Tauron Polska Energia S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania węgla kamiennego i brunatnego. Dla węgla kamiennego projekt zakłada przeprowadzenie prób jego zgazowania w warunkach półprzemysłowych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj … http://www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl/.

Okres realizacji: 2010 – 2015

.

Innowacyjna Gospodarka

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu: Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych„. Projekt w całości realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Poltegor Instytut we Wrocławiu (koordynator projektu), Akademia Górniczo-Hutnicza (Katedra Górnictwa Odkrywkowego), Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych strategii rozwojowych wydobycia i przeróbki surowców skalnych. Ich podstawę stanowić będzie zlokalizowanie centrów wykorzystania surowców, zalegającej i perspektywicznej bazy zasobowej, opracowanie innowacyjnych technologii wydobycia i przeróbki surowców. Badania te stanowić będą podstawę do opracowania scenariuszy technologicznych rozwoju i kompleksowego zagospodarowania surowców skalnych w poszczególnych rejonach kraju.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj …http://poltegor.igo.wroc.pl/.

Okres realizacji: 2009 – 2012

InnowacyjnaGospodarka

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego. Projekt w całości realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (koordynator projektu), Akademia Górniczo-Hutnicza (Katedra Górnictwa Odkrywkowego oraz Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych) oraz Politechnika Śląska.

Myślą przewodnią projektu jest wskazanie priorytetów inwestycyjnych w sferze badań i rozwoju technologicznego, zmiana orientacji nauki i sytemu innowacji, wzmocnienie polskiego potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego funkcjonujących w sektorze gospodarczego wykorzystania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, poprzez rozwój i wdrażanie metodyki foresight w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj… www.foresight-ogwk.pl

Okres realizacji: 2009 – 2011

.

spo_wkp_rgb_znak

Katedra Górnictwa Odkrywkowego uczestniczy w realizacji projektu Foresight Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego. Projekt w całości realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą następujące jednostki: „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Instytut Górnictwa, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. Podmioty gospodarcze: KGHM Polska Miedź S.A., BOT KWB Turów S.A., KWB Konin S.A., KWB Adamów S.A., ZE PAK S.A. oraz Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj… http://www.igo.wroc.pl/

Okres realizacji: 2006 – 2008

.

Logo_interregIIIC

Katedra Górnictwa Odkrywkowego współrealizatorem projektu ReRegions. W skład konsorcjum realizujący projekt wchodzą partnerzy z Niemiec, Wlk. Brytanii, Czech, Hiszpanii i Grecji. Projekt ReRegions będzie promował współpracę pomiędzy byłymi regionami wydobycia węgla brunatnego celem transferu know-how i metod pracy, prowadząc do wzmocnienia ich gospodarek, zdolności do restrukturyzacji, osiągnięcia stabilnego rozwoju ekonomicznego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj… http://www.reregions.com/

Okres realizacji: 2005 – 2007

.

Logo_interregIIIC

Katedra Górnictwa Odkrywkowego współrealizatorem projektu The European Network of Mining Regions. W skład konsorcjum realizujący projekt wchodzą partnerzy z Niemiec, Wlk. Brytanii, Szwecji, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Słowacji. Celem projektu będzie stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń regionów górniczych w Europie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj… http://www.enmr.org

Okres realizacji: 2005 – 2006