sgo2012

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego zakończona! Kliknij tutaj…

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego. Najlepsze referaty! Kliknij tutaj…

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego. Relacja filmowa! Kliknij tutaj…


to inicjatywa mająca na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania
tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”.

.

.

TEMATYKA EDYCJI 2012:

 • .Nowoczesne rozwiązania informatyczne do projektowania i prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,
  • A. Nowoczesne metody pozyskiwania danych geoprzestrzennych
  • B. Nowoczesne metody modelowania złóż kopalin
  • C. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wspomagające roboty górnicze
 • ..Optymalny dobór maszyn w kopalni odkrywkowej
  • A. Zasady efektywnego doboru maszyn w układach ciągłych
  • B. Zasady efektywnego doboru maszyn w układach cyklicznych
  • C. Projektowanie optymalnego zakładu przeróbczego

.E

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: .

!!! !!!

.

Do Państwa dyspozycji dostępni będą specjaliści z różnych dziedzin. Po każdym referacie zaplanowana będzie kilkuminutowa dyskusja dla wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i wymiany doświadczeń.

.

.

TERMIN:

27 – 28 marca 2012 roku

.

.

MIEJSCE:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pawilon U2, ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków

..

.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw. AGH, e-mail: kasztel@agh.edu.pl tel. 12/ 617 46 18

Sekretarz:

mgr inż. Maciej Zajączkowski, e-mail: maciejz@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

Członkowie:

mgr inż. Adrian Borcz, e-mail: aborcz@agh.edu.pl, tel. 12/617 21 10

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala, e-mail: kazn@agh.edu.pl, tel. 12/617 39 08

mgr inż. Mateusz Sikora, e-mail: sikoram@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

.

.

SPONSORZY:

.
.

.

.

.

PARTNERZY:

.

PATRONAT MEDIALNY:

.

.