sgo2013

.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego to inicjatywa mająca na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania tzw. “dobrych praktyk w górnictwie”.

.

.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego zakończona! Galeria zdjęć. Kliknij tutaj…

.

.

TEMATYKA EDYCJI 2013:

 • . Efektywne urabianie skał zwięzłych w kopalniach surowców skalnych oraz utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego metodami mechanicznymi oraz z zastosowaniem techniki strzelniczej
 • – urabianie za pomocą techniki strzelniczej,
 • – urabianie za pomocą zrywarek,
 • – urabiania za pomocą kombajnów frezujących,
 • – urabianie za pomocą młotów hydraulicznych, głowic frezujących i zrywaków mimośrodowych.
 • .
 • .
 • ..Efektywne metody przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w górnictwie odkrywkowym. ……
 • ……Sesją będzie połączona z benefisem 70-lecia prof. Jerzego Klicha.
 • .
 • – zagrożenie wodne,
 • – zagrożenie osuwiskowe,
 • – inne.

..

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SGO2013: (aktualizacja 19.03.2013)

.

TERMIN:

21 – 22 marca 2013 roku

.

.MIEJSCE:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Aula Główna A0, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

..

OPŁATA KONFERENCYJNA:

750 zł (brutto)

.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

– udział w obradach SGO2013,

– materiały konferencyjne,

– 2 x obiad,

– bankiet wieczorny

– przerwy kawowe.

.

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegu!

Uczestnicy we własnym zakresie mogą skorzystać z oferty jednego z poniższych hoteli:

.

.

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w SGO2013 jest przesłanie Formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 8 marca 2013 r.

Formularza zgłoszenia uczestnictwa

.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres mailowy: sikoram@agh.edu.pl lub faxem pod nr 012 633 10 02.

.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Bank: PeKaO S.A. I/O Kraków,

Konto bankowe: 06 1240 1431 1111 0000 1045 2923 z tytułem przelewu: SGO2013, imię i nazwisko uczestnika

.

.

.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw. AGH, e-mail: kasztel@agh.edu.pl tel. 12/ 617 46 18

Sekretarz:

dr inż. Maciej Zajączkowski, e-mail: maciejz@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

Członkowie:

dr inż. Józef Pyra, e-mail: pyra@agh.edu.pl, tel. 12/617 21 88

mgr inż. Adrian Borcz, e-mail: aborcz@agh.edu.pl, tel. 12/617 21 10

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala, e-mail: kazn@agh.edu.pl, tel. 12/617 39 08

mgr inż. Mateusz Sikora, e-mail: sikoram@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

..

.

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE SZKOŁY GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO:

Edycja 1 – 27-28.03.2012 r.

.

.

PARTNERZY:

.

SPONSORZY:.

.
.

.

.

.

PATRONI MEDIALNI:

…… …….

.

.……………….. …………..

………………… ……………………………..