sgo2014

.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego to inicjatywa mająca na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania tzw. “dobrych praktyk w górnictwie”.

.

W tym roku będzie ona miała szczególny charakter z uwagi na połączenie jej z jubileuszem 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego.

.

Dodatkowo zbiega się ona z jubileuszem 70-lecia dwóch zasłużonych profesorów KGO – prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła oraz dr hab. inż. Marka Stryszewskiego.

*


Fotorelacja z SGO2014

*

.

PROGRAM SGO2014:

..

Program Szkoły Górnictwa Odkrywkowego_2014

.

.

TERMIN:

18 – 19 września 2014 roku

.

MIEJSCE:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Aula Główna A0, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

984 zł (brutto)/ 800 zł (netto) + 23% VAT

.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

– udział w obradach SGO2014,

– materiały konferencyjne wydane w „Przeglądzie Górniczym”,

– monografię z okazji 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego,

– spotkanie jubileuszowe z okazji 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego,

– wieczorne spotkanie integracyjne,

– 2 x obiad,

– przerwy kawowe.

.

Uwaga! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegu!

Uczestnicy we własnym zakresie mogą skorzystać z oferty jednego z poniższych hoteli:

.

.

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w SGO2014 jest przesłanie Formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 5 września 2014 r.

Formularz_zgłoszenia_uczestnictwa_SGO2014

.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres mailowy: sikoram@agh.edu.pl lub faxem pod nr 012 617 28 03.

.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Bank: PeKaO S.A. I/O Kraków,

Konto bankowe: 06 1240 1431 1111 0000 1045 2923 z tytułem przelewu: SGO2014, imię i nazwisko uczestnika

.

..

ORGANIZATORZY:

– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

– Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– Katedra Górnictwa Odkrywkowego

– Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

– Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk

– Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN

– Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SITG

.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, e-mail: kasztel@agh.edu.pl tel. 12/ 617 46 18

Sekretarz:

dr inż. Maciej Zajączkowski, e-mail: maciejz@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

Członkowie:

mgr inż. Adrian Borcz, e-mail: aborcz@agh.edu.pl, tel. 12/617 21 10

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala, e-mail: kazn@agh.edu.pl, tel. 12/617 39 08

mgr inż. Mateusz Sikora, e-mail: sikoram@agh.edu.pl, tel. 12/ 617 44 90

.

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE SZKOŁY GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO:

Edycja 2 – 21-22.03.2013 r.

Edycja 1 – 27-28.03.2012 r.

.

REKLAMA:

.

.

.

PATRONAT MEDIALNY:

…….…………..

.

………………….

.

………………..