Zbigniew Kasztelewicz

kasztelewicz2

Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń

.

prof. dr hab. inż. Zbigniew KasztelewiczKierownik Pracowni, Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego

A-4, II p. pok. 218 i 225

tel.: (012) 617-21-05

kasztel@agh.edu.pl

 • .
 • .
 • ..
 • .
 • ….
 • .
 • Działalność naukowo-badawcza:
 • * eksploatacja złóż węgla brunatnego,
 • * zagospodarowanie złóż i projektowanie nowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego,
 • * optymalizacja układów technologicznych,
 • * programowanie zagospodarowania złóż w kopalniach czynnych i w nowych rejonach wydobywczych węgla brunatnego,
 • * rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych
 • .
 • .
 • Najważniejsze publikacje:
 • * Kasztelewicz Z.: Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe”. PPWB, Bogatynia-Wrocław 2007
 • * Kasztelewicz Z.: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych.  Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków 2010
 • * Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy”, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków 2012
 • * Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy”. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków 2015
 • .

 

 • Inne osiągnięcia:
 • * członek Sekcji Górnictwa Odkrywkowego PAN (2003 – nadal)
 • * przewodniczący Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN (2011 – nadal)
 • * członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa PAN (1999 – nadal)
 • * członek Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (1999- nadal)
 • * V-ce prezes Zarządu Głównego SITG w Katowicach ds. górnictwa odkrywkowego i otworowego (1995 – nadal)
 • * członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki (2012)
 • * członek Zespołu ds. opracowania Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku przy Ministrze Gospodarki (2014)
 • * członek Zespołu profesora Hausnera ds. opracowania polityki surowcowej Polski (2014)
 • * członek Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (2015)
 • * członek Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Konina w Koninie (2013 – nadal), od roku 2015 Przewodniczący Rady
 • * członek Rady Fundacji Bazalt w Strzegomiu (2011 – nadal)
 • * członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
 • * członek Rady Naukowej „Przeglądu Górniczego (2016)
 • * członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych KWB Konin w Kleczewie S.A. (1999 – 2006)
 • * Nagroda Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za działalność naukową (2008, 2011, 2012, 2014)
 • * Medal Edukacji Narodowej (2010 r.)
 • * Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004)
 • * „ZŁOTY INŻYNIER 2001 roku” w kategorii EKOLOGIA
 • * Złoty Krzyż Zasługi RP (2000)
 • * Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP (2000)
 • * stopień górniczy „Generalny Dyrektor Górniczy” I stopnia
 • * twórca cyklicznych konferencji pod nazwą „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego” (w 2012, 2013, 2014, 2016)
 • * kierownik studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”
 • * uczestnik różnych paneli dyskusyjnych; m.in.  na Forum Energetycznym w Sopocie i Karpaczu, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Forum Gospodarczym w Karpaczu oraz Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.